zinzuno's Recent Activity

 1. zinzuno đã đăng chủ đề mới.

  Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh - The Invincible Constable 2022 (Phụ Đề)

  Ngũ Thử Đại Náo Đông Kinh - The Invincible Constable 2022 (Phụ Đề)

  Diễn đàn: Phim lẻ Fshare phụ đề Việt

  1/10/22 lúc 20:37
 2. zinzuno đã đăng chủ đề mới.

  Tiểu Long Nữ - Little Dragon Maiden 2022 (Phụ Đề)

  Tiểu Long Nữ - Little Dragon Maiden 2022 (Phụ Đề)

  Diễn đàn: Phim lẻ Fshare phụ đề Việt

  1/10/22 lúc 20:32
 3. zinzuno đã đăng chủ đề mới.

  Cửu Sắc Lộc Vương - Nine Colors Deer King 2022 (Phụ Đề)

  Cửu Sắc Lộc Vương - Nine Colors Deer King 2022 (Phụ Đề)

  Diễn đàn: Phim lẻ Fshare phụ đề Việt

  1/10/22 lúc 16:42
 4. zinzuno đã đăng chủ đề mới.

  Trò Chơi Cơ Thể - Bodies Bodies Bodies 2022 (Phụ Đề)

  Trò Chơi Cơ Thể - Bodies Bodies Bodies 2022 (Phụ Đề)

  Diễn đàn: Phim lẻ Fshare phụ đề Việt

  1/10/22 lúc 13:22
 5. zinzuno đã đăng chủ đề mới.

  Lòng Tham - Greed 2022 (Phụ Đề)

  Lòng Tham - Greed 2022 (Phụ Đề)

  Diễn đàn: Phim lẻ Fshare phụ đề Việt

  1/10/22 lúc 12:22
 6. zinzuno đã đăng chủ đề mới.

  Chiến Binh - The Warriorr 2022 (Phụ Đề)

  Chiến Binh - The Warriorr 2022 (Phụ Đề)

  Diễn đàn: Phim lẻ Fshare phụ đề Việt

  30/9/22 lúc 21:21
 7. zinzuno đã đăng chủ đề mới.

  The Greatest Beer Run Ever 2022 (Phụ Đề)

  The Greatest Beer Run Ever (Phụ Đề)

  Diễn đàn: Phim lẻ Fshare phụ đề Việt

  30/9/22 lúc 19:37
 8. zinzuno đã đăng chủ đề mới.

  Trừ Tà Cho Bạn - My Best Friends Exorcism 2022 (Phụ đề)

  Trừ Tà Cho Bạn - My Best Friends Exorcism 2022 (Phụ đề)

  Diễn đàn: Phim lẻ Fshare phụ đề Việt

  30/9/22 lúc 16:47
 9. zinzuno đã đăng chủ đề mới.

  Cổ Máy Vô Gian - The Infernal Machine 2022 (Phụ Đề)

  Cổ Máy Vô Gian - The Infernal Machine 2022 (Phụ Đề)

  Diễn đàn: Phim lẻ Fshare phụ đề Việt

  30/9/22 lúc 16:05